KÜPSISTE KASUTAMINE- JA PRIVAATSUSPOLIITIKA

Tehnik24.ee veebilehe isikuandmete vastutav töötleja on Tehnik24 OÜ ning küsimuste korral kirjuta jaanus@tehnik24.ee

Tehnik24 OÜ töötleb oma klientide ja kontaktisikute andmeid, kes on avaldanud soovi tarbida meie teenuseid või on varasemalt kasutanud meie teenuseid.

MÕISTED

Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe kasutaja isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.

Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte või edastavad Tehnik24 OÜ-le infot. Näiteks toodete tellimine või Tehnik24 OÜ-ga meili teel ühenduse võtmine.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Kinnitades privaatsustingimused annad õiguse andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

Tehnik24 OÜ kogub veebilehe kaudu alljärgnevaid kasutajate isikuandmeid järgnevalt kirjeldatud viisidel:

  • kasutaja nimi ja e-posti aadress – kasutaja poolt infopäringu esitamisel, et tema päringule vastata;
  • kasutaja ees- ja perekonnanimi, ettevõtte nimi, aadress, telefon, e-posti aadress  – kasutaja poolt tellimuse vormistamisel, et oleks võimalik tellimust täita ja toode kliendini toimetada;
  • veebilehe külastatavuse statistika – Google Analyticsi, Facebook Pixeli abil.

ISIKUANDMETE KASUTAMINE

Tehnik24 OÜ kasutab isikuandmeid kasutaja päringule vastamiseks, kasutajaga suhtlemiseks, tellimuse täitmiseks ja kohaletoimetamiseks, teenuse osutamiseks, lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, arvete edastamiseks.

Tehnik24 OÜ kasutab veebilehe külastatavuse statistikat veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks.

Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh teenuse osutamiseks.

ISIKUANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

Kolmas isik on Tehnik24 OÜ lepingupartner, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub Tehnik24 OÜ kasutajale teenuseid.

ISIKUANDMETE SÄILITAMINE JA TURVALISUS

Tehnik24 OÜ säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik.

Tehnik24 OÜ rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

KASUTAJA ÕIGUSED

Kasutajal on õigus igal ajal:

  • avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele;
  • nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel ka kustutamist;
  • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;

Kui kasutajal on küsimusi oma õiguste kohta või on ta arvamusel, et Tehnik24 OÜ on tema isikuandmete (andmete) töötlemisel rikkunud tema õigusi, peaks ta kindlasti ühendust võtma e-posti aadressil jaanus@tehnik24.ee.

Kui kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

KÜPSISED

Tehnik24.ee veebilehel kasutatakse küpsiseid, eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus ja efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat.

Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt kliendi poolt kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas klient veebilehte kasutab, et kliendi jaoks veebilehe kasutamist isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks Google ja Facebook. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.

Küpsiseid on kahte tüüpi:

  1. Püsivaid küpsiseid, mis jäävad kasutaja arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks kasutaja kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.
  2. Seansiküpsised on ajutised ja kaovad, kui kasutaja veebilehelt lahkub või oma veebilehitseja sulgeb. Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, näiteks teenuse või toote taotlemise jms võimaldamiseks.

Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse, et seda kasutajatele isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Lisaks aitavad küpsised koguda kasutajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja parandada veebilehe toimivust ning annab alusandmed, et viia läbi efektiivne turundustegevus.

Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Veebilehitsejad lubavad tihtipeale vaikimisi küpsisefailide säilitamist tarbija seadmesse. Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht korrektselt töötada. Juhiseid brauserist küpsiste kustutamiseks ja seadistamiseks: ChromeInternet Explorer.

Kasutusstatistika kogumiseks kasutab Tehnik24 OÜ Google Analytics abil, kogudes andmeid külastatud alalehtede, külastusaja ja muu statistika kohta.