Remont ja hooldus

Eramu küttesüsteemi renoveerimine

Eramajade küttesüsteemide renoveerimise peamine põhjus on vananenud ning ebaefektiivsed küttesüsteemid. Maja ehitusel paigaldatud süsteemid on aastakümnetega vananenud, tehnoloogia aga edasi arenenud ning muuunud omanike jaoks mugavamaks ja efekiivsemaks. Aina rohkem puuküttel põhinevaid küttesüsteeme vahetatakse välja mõne moodsama lahenduse vastu. Uued küttelahendused annavad koduomanikele juurde aega, mugavust ja säästavad pikas perspektiivis ka raha.

Kui pole soovi olemasolevat süsteemi välja vahetada, on oluline selle korrapärane ja õige hooldus. Unarusse jäetud vananenud küttesüsteem võib olla ohtlik maja elanike jaoks.

Kortermaja küttesüsteemi renoveerimine

Suur osa kortermajadest on mitukümmend aastat vanad ning sama vanad on ka sealsed küttesüsteemid. Kortermajade küttesüsteemid vajavad enamasti renoveerimist, kuna olemasolevad süsteemid on amortiseerunud ja hakanud lekkima. Põhilised renoveerimistööd kortermajade küttesüsteemide puhul on püstikute vahetus, soojasõlme ja radiaatorite renoveerimine ning süsteemi tasakaalustamine ja reguleerimine. Korralik küttesüsteem vähendab elanike küttekulu ning võib tõsta ka sealsete korterite hindu.